ثبت نام | ورود به سیستم | نقشه سایت | راهنما
 انتخاب زبان
جستجوي كاملتر
  نام كاربري:
      
  رمز عبور:
      
هنوز در سايت عضو نشده‌ايد؟

براي برقراري ارتباط ، لطفا با آدرس پست الكترونيكي info@caspianseeds.com با ما مکاتبه نمایید.

صفحه اصلي >صفحه اصلي سايت
گزارش بازدید مزرعه - شرکت کاسپین بذر

 

گزارش عملکرد مزرعه ای ارقام چینی (برنج)
توسطDr. Qilong Duan
ZOEVE SEED CO, LTD
 
برنج بعنوان یکی از تامین کننده های غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان محسوب می شود. تولید، استحصال و مدیریت شلتوک شرایط خاص و اساسی را برای زندگی بشر فراهم نموده است. تولید برنج نه تنها باعث ایجاد اشتغال برای یک میلیارد جمعیت شاغل در امر کشاورزی در کشورهای روبه توسعه گردیده بلکه سهم قابل ملاحظه ای در توسعه فرهنگ شفاف و شاداب هماهنگ با تولید برنج داشته است. بنابراین تاثیرات و سیستمهای تولید برنج نقش به سزایی را در توسعه اقتصادی و بهبود کیفی زندگی بشر دارد. براین اساس در 12 اکتبر شرکت ZOEVE SEED CO, LTD دو نفر از نمایندگان خود را به اسامی Dr.Qilong Duan  و Ms Cheery را به ایران اعزام نمود. هدف از اعزام، بررسی عملکرد ارقام ارائه شده توسط ZOEVE SEED CO, LTD در ایران بوده است. در اینجا گزارش بازدید را ملاحظه خواهند فرمود.
تاریخ بازدید: 12 اکتبر 2012
مکان: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ملی شاوور و مرکز تحقیاقت کشاورزی خوزستان- اهواز- ایران
 
طرح آزمایشی:
طرح Split Plot Factorial بر پایه بلوکهای کاملا تصادفی با سه فاکتور (تاریخ کاشت، روش، کولتیوار). به دلیل اینکه بتوانیم عملکرد مزرعه ای و یا در سطح تحقیقاتی را مورد ارزیابی قرار دهیم، ما هیچگونه دستورالعمل خاصی را برای ارقام چینی در این روش آزمایشی توصیه نمی کنیم. بنابراین همه اجزای عملکرد براساس رفتارهای ارقام بومی و یا توصیه های استاندارد ملی می باشد.
عملکرد مزرعه ای
1-شرایط رشد:
قدرت رشد بوته- ارتفاع بوته 75 سانتی متر، هر کپه مزرعه ای دارای پنجهای قابل قبول از هر کپه می باشد. میانگین ارتفاع خوشه 24 سانتی متر برگها پرچمی ایستاده و باریک. شرایط پنجه ها بسیار خوب، خوشه یکنواخت. 200-180 دانه در هر خوشه، یکنواختی خوب، بیماری، آفت و ورس مشاهده نگردید. علفهای هرز بخوبی کنترل شده بودند، هیچگونه موردی که بتواند اثرات منفی بر روی عملکرد بوته داشته باشد مشاهده نگردید.
 
2-گل دهی و دانه بستن:
شرایط گلدهی نرمال است، پوشینه بیرونی و دورنی و یا(پالا و لاما) باز شده و در زاویه خوبی قرار دارند. پرچم نرمال می باشد. وضعیت دانه گرده قوی. طول میله دراز و از نظر چسبندگی در شرایط خوبی می باشد. کلاله شروع به رشد کرده و قوی می باشد. ساقه قوی و سخت. کلیه مشخصات گل خوب
دانه بستن:
در مرحله قبل از شیری شدن و مرحله پایانی شیری، کلیه پنجه ها دارای شرایط شیری شدن خوب می باشند. پدیده ای خاص در مرحله شیری شدن در مزرعه آزمایشی دیده نشد. مرحله شیری شدن یکنواخت، وضعیت مزرعه یکنواخت و بتدریج بعد از رسیدگی نوید یک عملکرد کیفی خوب را می دهد. شکل دانه نوک دراز، غیرچسبنده و مرحله دانه بستن در شرایط خوبی است حودو 87%.
3-برداشتهای مزرعه ای
براساس طرح آزمایش مزرعه ای و شرایط رشد مزرعه ای تراکم کپه ها 90000 هزار بوته در اکر (acre) می باشد 12 پنجه موثر بر روی هر یک نشاء، 150 دانه در هر خوشه، وزن هزار دانه 25 گرم، (درصد رطوبت 5/12%) پیش بینی عملکرد بصورت تئوری در حال حاضر حدود 4050 کیلوگرم در اکر خواهد بود تقریبا مشابه عملکرد مزرعه در چین تقریبا حدود 35% بیش از ارقام دگرگشن محلی. طبیعتا عملکردهای بیشتری در صورتی که سایر عوامل اثرگذار در مزرعه رعایت شود قابل انتظار و پیش بینی می باشد.
ارزیابی کارشناس
دکتر کیلانگ دوآن
ارقام چینی مورد آزمایش بخوبی با شرایط ایران تطابق یافته اند و کلیه شرایط رشد بخوبی شرایط در چین می باشد فقط ارتفاع بوته و طول خوشه کمی تغییر کرده است. سایر صفات همانند شرایط چین می باشد. فقط محدودیتهای رژیم آبیاری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. بنابراین رعایت زمان مناسب کاشت بسیار حائز اهمیت است. این نوع ارقام می توانند در اکثر مناطق کشور ایران مورد کشت قرار گیرند و امیدوارم که ارقام مورد آزمایش بتوانند سهم بسزائی در توسعه کشاورزی ایران از نظر تولید برنج در ایران داشته و بتوانند به درآمد کشاورزان بیفزایند.
دکتر مجید ستاری (ایران)
قدرت رویش ارقام چینی بالا می باشد و از ظرفیت شاخه دهی قوی برخوردارند. تعداد دانه در هر خوشه بالا و خوشه ها بسیار سنگین می باشند. شکل دانه بزرگتر از ارقام دگرگشن محلی می باشد. این نشان دهنده تطابق پذیری خوب با پتانسیل بالا در مزارع ماست. ما می توانیم با استفاده از ژرم پلازمهای چین اثرات مثبتی را در سالهای آینده شاهد باشیم همزمان نیز می توانیم تحقیقات بهنژادی با استفاده از ژرم پلازمهای چینی و ارقام بومی، ارقام برتری که مناسب شرایط کشت با اکولوژی ایران و مبتنی بر خواسته های کشاورزی در ایران باشد را معرفی کنیم.
سایر متخصصان:
متخصصان ایرانی حاضر در این ماموریت ارزیابی های فوق الذکر را مثبت قلمداد کرده و نظرات کارشناسی خود را برای اجرای برنامه های موفق در آینده ارائه نمودند.
 
آینده درخشان:
بعد از بررسی های مزرعهای، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و محققان برنج طی نشستی که انجام شد نقطه نظرات خود را درخصوص استفاده از ارقام و ژرم پلازمهای چینی در آینده بیان داشتند. هر دو طرف بیان داشتند که عملکرد مزرعه ای ارقام در حال حاضر امیدبخش بوده و همزمان پیشنهادات سازنده ای برای خروج از مشکلات برنج با استفاده از اجرای عملیات مناسب مزرعه ای که بتوان گامهای موثری برای توسعه هیبرید برنج در ایران برداشت را ارائه نمودند. هر دو طرف اطمینان کامل در روند مثبت اجرای کار داشته و علاقمند به استفاده از ارقام چینی و معرفی آن در ایران می باشند. شرکت ZOEVE SEED نمونه بذور برنج بیشتری برای اجرای طرحهای آزمایشی در مناطق عمده تولید برنج در کشور (خصوصا مناطق سواحلی بحر خزر) ارسال خواهند نمود.

همچنین در انتقال تکنولوژی پیشرفته و نیروی متخصص برای پیشبرد برنامه ها در ایران به منظور راهنمایی های بیشتر در تبادل افکار با کشاورزان ایرانی در جهت بهبود هرچه بیشتر استفاده از کشت هیبرید برنج بعمل خواهد آورد. همچنین مقرر گردید بذور کلزای زمستانه برای مناطق شمالی و جنوبی چین از ایران بعنوان نمونه ارسال گردد. دو طرف با توجه به اعتقاد و اعتماد و انگیزه لازمی که دارند موافقت نمودند برای ارتقاء هیبرید برنج و توسعه آن در زمینه انتقال دانش و اطلاعات مشترک مورد نیاز برای مسائل و بررسی های تحقیقاتی از هیچ کوششی دریغ نورزند.
در صورت همکاری های دوجانبه دولتی، پروژه هیبرید برنج می تواند از طریق تکنولوژی، مالی و سیاست گذاری ارتقاء یابد. ژرم پلازمهای پیشرفته بیشتری از طریق چین و همچنین انتقال تکنولوژی لازم می تواند در اختیار ایران قرار گیرد. سیاستگذاری های بیشتری در روند ارتقاء و اثرگذاری هیبرید برنج و کاربرد سریع آن می تواند اتخاذ شود.
امیدوارم اغلب کشاورزان ایرانی بتوانند مهارتهای لازم را برای تولید هیبرید برنج در روند افزایش درآمد خود در پنج سال آینده با همکاری های دو طرف به دست آورده و بهره مند گردند. اغلب مناطق تحت کشت برنج در ایران می تواند از هیبرید برنج استفاد شود. میزان تولید کمی برنج در کشور می تواند تا 20% بیش از میزان تولید موجود که از ارقام محلی دگرگشن استفاده می شود افزایش یابد.
*** 
(برای مشاهده گزارش به زبان انگلیسی از بالای صفحه در قسمت انتخاب زبان English را انتخاب نمایید)
نوشته شده توسط admin, در تاريخ 10/08/1391 | نظرات(1426)